SGR, ANVR & Calamiteitenfonds
Als je een reis boekt wil je weten of je geld veilig is bij die reisorganisatie en of er garanties zijn dat je reis goed wordt uitgevoerd, of dat je verhaal kunt halen mocht er onverhoopt wat mis gaan. 'Grensloos Genieten' is aangesloten bij SGR, ANVR en het Calamiteitenfonds en voldoet daarmee aan de hoogste Nederlandse eisen van die je aan een reisorganisatie kunt stellen.

SGR

'Grensloos Genieten' is binnenkort aangesloten bij de Stichting Garantiefonds reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

ANVR

'Grensloos Genieten' maakt op korte termijn deel uit (onder nummer....)  van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor meer informatie over onze reisvoorwaarden.

Je bent verzekerd van evenwichtige bemiddelings- en leveringsvoorwaarden: de ANVR-reisorganisatie sluit je reisovereenkomst onder de toepassing van de ANVR-boekings- en reisvoorwaarden. Deze beide voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Heb je een klacht die niet naar tevredenheid door ons wordt opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. De Geschillencommissie behandelt de zaak in een zitting en zal na partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak doen. Meer informatie kun je vinden op www.anvr.nl.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

* (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
* de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Bovenstaande is alleen geldig indien het calamiteitenfonds de betreffende situatie als calamiteit erkent.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Bekijk hier de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds.